فن آوری پوشش دهی شمال شرقی، یک دستگاه دولتی دیگر از TSD 850 PVD / PACVD را به تسهیلات Kennebunk اضافه کرده است. این پنجمین سیستم پوشش DLC با ظرفیت بالا به تسهیلات Kennebunk برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای پوششهای با کیفیت بالا DLC عرضه شده توسط NCT است. دستگاه های سری TSD از جمله پیشرفته ترین سیستم های پوشش DLC در جهان می باشند. ماشین های TSD ساخته شده توسط گروه HEF، با استفاده از پوشش های DLC با کیفیت بالا، با استفاده از فن آوری ثبت شده HEF، با کیفیت بسیار بالا، ماشین های TSD قادر به پوشاندن الماس PACVD مانند پوشش های کربنی و همچنین پوشش های PVD و WCC (کربن کاربید تنگستن) در انواع مختلف زیربخش ها در دمای کمتر از 300 می باشند.